Adviseur Civiele Techniek-Infrastructuur

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Opdrachtomschrijving:

Bij het onderhoud van snelwegen kijk je met een scherp oog naar de zorgvuldige omgang met de wegbouwkundige constructies waaronder het dagelijks onderhoud en groot variabel onderhoud. Je beschikt daarvoor over een generalistische kennis op het gebied van civiele techniek. Je bevindt je in een dynamische omgeving van contracten voor onderhoud en vervanging en renovatie van onze infrastructuur. Je werk is technisch uitdagend en bestrijkt het gehele vakgebied van de civiele infrastructuur en heeft raakvlakken met civiele techniek met name gericht op wegen en kunstwerken in ons areaal. Je adviseert op basis van je inhoudelijke kennis en ziet bij alle projecten toe op de toepassing van de gestelde eisen op het gebied van ontwerp, effecten en techniek.

Jouw werk wordt gekenmerkt door een grote dynamiek en strakke deadlines. Daar krijg jij energie van. Je werk is technisch uitdagend en bestrijkt het gehele vakgebied van civiele techniek. Ook borg je de raakvlakken van jouw vakgebied met andere vakgebieden zoals werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Je levert inhoudelijke expertise alsmede algemenere inbreng en coördinatie tijdens het volledige assetmanagementproces. En voor de meest complexe technische vraagstukken schakel jij de juiste specialisten of collega’s in, om samen oplossingen te vinden.

Als civiel technisch adviseur heb jij onder andere de volgende taken en werkzaamheden:

* Formuleren van nieuwe projectopdrachten en in kaart brengen van de eisen van de klant (opstellen Klanteisen specificatie);
* Mede analyseren van het Project Opdracht Formulier (POF) / scopeformulier op probleemstelling, doelstelling, inhoud en risico’s en doen van voorstellen voor verbeteringen en mede bedenken van mogelijke oplossingsrichtingen;
* Opstellen van kostenramingen, systeem- en vraagspecificatie voor zowel nieuwe contracten als wijzigingen op lopende meerjarige onderhoudscontracten;
* Een bijdrage leveren bij het opstellen van het eisendeel van de vraagspecificatie.
* Je signaleert (technische) risico’s, afwijkingen en kansen, en draagt proactief de passende oplossingen aan.
* Beoordelen van technische documenten van aannemers (bijvoorbeeld ontwerp- en uitvoeringsplannen) op kwaliteit en maakbaarheid en toets je de uitgevoerde werkzaamheden aan de contracteisen;
* Vastleggen van resultaten in rapportages (bv door objectbezoeken) en beoordelen van op- en afleverdossiers;
* Opstellen schriftelijke en mondelinge (toets-)adviezen ter besluitvorming.

Meest essentiële competenties:

* Je bent communicatief overtuigend en pragmatisch ingesteld
* Je bent teamspeler en kunt ook goed zelfstandig werken

De eisen

Alles uitklappen

Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied van civiele techniek

De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met adviserende en coördinerende taken in relatie tot contracten voor onderhoud, reconstructies en aanleg

De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beoordelen van technische documenten van aannemers (bijvoorbeeld ontwerp- en uitvoeringsplannen) op kwaliteit en maakbaarheid en met het toetsen van de uitgevoerde werkzaamheden t.a.v. de contracteisen

De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met opstellen van kostenramingen, systeem- en vraagspecificatie voor zowel nieuwe contracten als wijzigingen op lopende meerjarige onderhoudscontracten

De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA)

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend