Teamleider regionaal veiligheidsteam / jeugdlink

Gemeente Ede
Bekijk opdracht


Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en de VNG. Dit Toekomstscenario is gericht op een meer eenvoudige, integrale en systeem- en mensgerichte aanpak, waarbij gezinnen- en huishoudens centraal staan waar huiselijk geweld, onveiligheid of kindermishandeling speelt. Het betreft dus niet alleen de jeugdbescherming, maar het gehele traject van zorg en ondersteuning aan kinderen, gezinnen (doelgroep van 0 tot 100) en huishoudens, waar verschillende organisaties bij betrokken zijn.

Vanuit het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming werken 10 regionale proeftuinen en diverse beproevende regio’s aan specifieke uitvoeringsvraagstukken. Eén daarvan is het nieuw op te richten regionaal veiligheidsteam (verder: RVT) waarin functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en Raad van de Kinderbescherming samenkomen Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het gezin/ huishouden en lokaal team – en waar nodig met aanvullende specialismen uit het jeugd en volwassen domein.

De regio FoodValley is sinds januari 2022 een landelijke proeftuin, waarbij gestart is met een RVT in Ede – als doorontwikkeling op een eerder pilot fase. Sinds oktober 2022 zijn er twee RVT’s operationeel in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel (team 1) en Veenendaal, Rhenen en Renswoude (team 2). In deze teams komen medewerkers vanuit en/of ervaring met het werken vanuit de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en Raad van de Kinderbescherming samen als een team – aangevuld met de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Het RVT geeft advies en werken vraaggericht en aansluitend op de lokale professionals, regie blijft zoveel als mogelijk bij het gezin/ huishouden. Samen met de lokale professionals brengt het RVT de onveiligheid in kaart middels de Top 3 methodiek en de verklarende analyse. Eerst begrijpen dan behandelen is het devies; het RVT gaat met gezinnen/huishoudens en het lokaal team op zoek naar duurzame oplossingen, voorkomt dat gezinnen en/of huishoudens steeds opnieuw hun verhaal moeten delen. Daarnaast wordt het RVT ingeschakeld als er sprake is van een melding van derden. Waar nodig kunnen RVT professionals bevoegdheden inzetten (onderzoek zonder toestemming), na zorgvuldige afweging van de ernst en noodzaak. In het uiterste geval kan het RVT juridische maatregelen verzoeken bij een rechter en kunnen deze worden uitgevoerd binnen het RVT. Daarmee wordt het ‘estafette model’ doorbroken.

Als teamleider stuur je op integrale samenwerking tussen de professionals van de verschillende partnerorganisaties. Je geeft functioneel leiding aan de professionals binnen het team – in samenwerking met partnerorganisaties. Binnen de grenzen van huidige wet- en regelgeving borg je dat gezinnen en huishoudens transparant en eenvoudig worden bediend door het RVT – met zoveel als mogelijk één gezicht. Tevens waak je over rechtsbescherming van inwoners. Je monitort de voortgang en de resultaten en rapporteert hierover aan de projectleider. Daarnaast participeer je in landelijke ontwikkelingen, beproef- en ontwikkel je werkwijze(n) binnen het team en pas je deze aan waar nodig. Dit alles in samenspraak met je collega teamleider, gedragswetenschappers, projectleider proeftuin en partners.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 mei 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Eisen  • Je beschikt over een academische werk- en denkniveau en hebt minimaal een afgeronde relevante HBO+ opleiding met aanvullende trainingen en ervaring.

  • Je hebt aantoonbare ervaring als teamleider

  • Je hebt kennis van en ervaring met het sociaal domein

  • Specifieke kennis over de (Jeugd) beschermingsketen is een pré

  • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.


Wensen  • Je bent in staat resultaten en dilemma’s te vertalen naar de politiek bestuurlijke agenda

  • Je bent in voor pionieren en het ontwikkelen van een nieuwe manier van denken en werken in de kind- en gezinsbescherming. Je weet buiten bestaande kaders te denken en nieuwe perspectieven aan te dragen. Je weet medewerkers te stimuleren dit ook te doen;

  • Je werkt samen met het team op basis van (functionele) gelijkwaardigheid en meervoudige partijdigheid. In de praktijk betekent dit dat je bewust bekwaam bent in situationeel leidinggeven en een coachende houding naar je medewerkers hebt. Je hebt oog voor de autonomie, expertise en ontwikkelbehoeften van de medewerkers maar kan kaderen waar nodig


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht