Solution Architect P&O IV/IT

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving

Dit profiel heeft als basis het e-CF profiel Systems Architect: “Designs, integrates and implements complex ICT solutions from a technical
perspective”. Dit algemene profiel is aangevuld met specificaties op het gebied van de solution architect Personeel & Organisatie.
De gevraagde werkzaamheden dragen bij aan de vormgeving voor het vervangen en vernieuwen van het HR IT landschap. Het betreft de
vervanging van de HR IT naar een (private) cloud, richting civiele standaarden en COTS, bij voorkeur in de vorm van IT-diensten.
Opdracht
Hij/zij adviseert over de toepasbaarheid van COTS SAP producten en bijbehorende (cloud-)oplossingen en de aansluiting op bestaande applicaties
binnen de Organisatie. Tevens adviseert hij/zij over de noodzaak voor aanvulling van de SAP producten met applicaties van binnen en/of
buiten de Defensieomgeving, om te voorzien in de door het Personeel & Organisatie domein gewenste functionaliteiten.
Hij/zij ondersteunt vanuit zijn/haar vakspecialisme het voorbereidingsproces, de realisatie en implementatie van deze oplossingen. Bijzondere
aandacht gaat hierbij uit naar de koppeling met de defensie-infrastructuur, intensieve afstemming met de enterprise architecten van Defensie en
naar de beveiliging van de totale oplossing.
Hij/zij werkt in meerdere projecten tegelijk, ondersteunt de ontwikkeling van standaarden voor de oplossingen en draagt vanuit het Joint
Informatievoorziening Commando bij aan het doorontwikkelen van de architectuur.
Takenpakket:
1. Adviseren over oplossingen en (technishe) architectuur op het gebied van interne- en externe services (hosting, cloud, IT-diensten) binnen het HR
IT landschap.
2. Afstemmen van de oplossingen en architectuur met de enterprise architectuur.
3. Vertaling van de behoefte vanuit gebruikers, werkzaam binnen HR domein van Defensie, naar use cases en flows van gegevens.
4. Ontwerpen van oplossingen om de HR functionaliteiten in de vorm van IT-diensten af te nemen van de in- en externe leveranciers.
5. Ontwerp van de gewenste oplossingsrichting en opstellen van specificaties in het Programma van Eisen, rekening houdend met vigerende
normen, standaarden en wetgeving.
6. Vastleggen en onderhouden van oplossingen in architectuurproducten obv project start architectuur en de corporate architectuur repository.
7. Incorporeren beveiligingsoplossingen in de cloud-architectuuroplossingen.
8. Beoordelen offertes op basis van Programma’s van Eisen en project start architecturen.
9. Toetsen van de aansluiting van de door de externe leverancier aangeboden architectuur bij de defensiearchitectuur, met bijzondere aandacht
voor veilige koppelingen.
10. Adviseren van de uitvoerende teams van Defensie en leverancier bij het inrichten van de gekozen architectuuroplossing.
11. Toetsen van de naleving van de gekozen architectuuroplossing en enterprise architectuur tijdens de realisatie- en implementatiefase van een
project.
12. Adviseren over oplossingen voor knelpunten tijdens de realisatie- en implementatiefase van een project.

Achtergrond opdracht: 

Eeen van de grootste werkgevers van Nederland met unieke grondwettelijke taken. Om die goed uit te voeren is voldoende kundig en
goed opgeleid personeel nodig. Defensie heeft grote groeidoelstellingen en is dus hard naar op zoek naar nieuwe militairen en burgermedewerkers.
Tegelijk wil Defensie nog beter het talent in de organisatie ontwikkelen en inzetten. Defensie neemt verschillende maatregelen om de ‘personele
gereedheid’ te verbeteren en op peil te houden. IT speelt hier een belangrijke faciliterende rol.
De oorlog in Oekraïne heeft Europa en Nederland met de neus op de feiten gedrukt. Dankzij forse investeringen kan de krijgsmacht op alle
onderdelen groeien in slagkracht. Zonder voldoende personeel om deze wapens, voertuigen en systemen te bedienen kom je niet ver. Talenten en
vakmensen die allemaal ge-onboard, betaald, getraind, geserviced en voor de lange termijn geconnect moeten worden. Voor deze ‘personele
gereedheid’ is modernisering van IT onontbeerlijk – liefst in samenwerking met de markt.
Het programma Vernieuwing HR IT beoogt door de vervanging van een 60-tal applicaties, om hiermee nieuwe functionaliteiten te realiseren die
nodig zijn om deze HR ambitie te faciliteren. De aandachtsgebieden binnen het programma beslaan de volle breedte van het Personeel en
Organisatiedomein voor de hele Defensie organisatie. Denk daarbij aan applicaties en functionaliteiten ten behoeve van werving en selectie, talent
management, personeelsmanagement maar ook payroll en welzijn. Het programma is daarmee één van de vijf grootste IT-programma's van
Defensie. De Solution Architect zal aan een deel van de applicatiescope werken, voor één of meerdere aandachtsgebieden.

Eisen:

-Het gebruik maken van specifieke kennis om relevante ICT-technologie en - specificaties te
definieren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IT-projecten, toepassingen of
instrastructuurverbeteringen.

-Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk en denkniveau
Werk- en denkniveau (algemeen en specifiek)
-Kandidaat heeft aantoonbare hands-on ervaring met ontwerpen, toetsen, integreren en beveiligen van diverse (Google) cloud- en ICT infrastructuren
(bijvoorbeeld private, public, community en hybrid).
-Ervaring met het doorvertalen van beveiligingseisen naar een 'security by design' architectuur
principes.
Begeleiding (voorgestelde) oplossing tijdens realisatie-/implementatiefase project.

-Kandiaat heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen, toetsen en implementeren van beveligingsvereisten t.b.v. SAP oplossing(en).
-Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het omzetten van business requirements naar een bruikbare integrale standaard SAP inrichting en
een naadloze aansluiting naar eventuele andere producten.

-Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk en denkniveau
-Werk- en denkniveau (algemeen en specifiek)

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten