Senior informatiemanager

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De Gemeente Maashorst is op zoek naar een Senior Informatiemanager voor het een drietal informatiemanagement adviestrajecten. Daarbij werk je samen met het team Informatiemanagement, applicatie en systeembeheer (IAS), stakeholders binnen de organisatie en het inkoopbureau.

Achtergrondinformatie

De gemeente Maashorst is in 2022 heringedeeld. Hierbij zijn alle informatiesystemen geharmoniseerd. Er gaan op termijn diverse contracten verlopen. Voor een drietal grote applicaties, te weten (sociaal, burgerzaken en financiën) dient een advies opgesteld te worden om deze al dan niet te gaan vervangen.

De adviezen gaan in op:

Inventarisatie en Analyse:

 • Breng de huidige status van de applicaties in kaart, inclusief functionaliteiten, gebruik, prestaties en problemen.
 • Identificeer de stakeholders binnen de organisatie die betrokken zijn bij de applicaties.
 • Analyseer de bestaande architectuur en technische infrastructuur.

Behoeften en Kansen:

 • Identificeer de behoeften en wensen van de gebruikers en belanghebbenden.
 • Onderzoek mogelijke verbeteringen en innovaties die de applicaties kunnen bieden.
 • Voer een marktverkenning uit en stel functionele en automatisering kansen vast voor toekomstige informatiemanagementoplossingen.

Impact Analyse:

 • Evalueer de impact van het vervangen of upgraden van de applicaties op de organisatie, processen en medewerkers.
 • Beoordeel de technische en financiële gevolgen.

Capaciteit, Kennis en Kunde:

 • Beoordeel de benodigde capaciteit van de teams voor implementatie en onderhoud van nieuwe applicaties.
 • Identificeer eventuele training of personeelsontwikkelingsbehoeften.

Kosten/Baten Analyse:

 • Bereken de verwachte kosten van vervanging of upgrade, inclusief ontwikkelingskosten, licenties en implementatiekosten.
 • Bepaal de verwachte voordelen, zoals efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen.

Architectuur en Technische Vereisten:

 • Stel specificaties en technische vereisten op voor de nieuwe applicaties.
 • Zorg voor integratie met bestaande systemen en gegevensstandaarden.

Adviesdocument en Presentatie:

 • Stel een gedetailleerd adviesdocument op dat alle bevindingen, aanbevelingen en onderbouwingen bevat.
 • Bereid een presentatie voor om het advies aan de stakeholders te communiceren.

Stakeholder Betrokkenheid:

 • Betrek belanghebbenden en gebruikers bij het besluitvormingsproces en verzamel feedback.
 • Houd rekening met de zorgen en verwachtingen van de stakeholders.

Voorleggen aan Directie en mogelijk College:

 • Presenteer het advies aan de directie en, indien nodig, aan het college voor goedkeuring.

Het succes van het informatiemanagementadvies hangt af van een grondige analyse, duidelijke communicatie met stakeholders en een gedetailleerd en goed onderbouwd adviesdocument. Vergeet niet om alle stappen te documenteren en de voortgang regelmatig te rapporteren aan de relevante partijen binnen de Gemeente Maashorst.

Eventuele Vervolgstappen:

Opstellen van een Project Initiatief Document:

 • Indien het advies wordt goedgekeurd, stel een gedetailleerd implementatieplan op.
 • Definieer mijlpalen, verantwoordelijkheden en tijdslijnen.

In samenwerking met IM verwerken/vertalen van de adviezen in een meerjarenplan

 • Prioriteren, plannen en begroten van de projecten
 • Afstemmen met stakeholders en teammanager
 • Ondersteunen van de besluitvorming

Optionele vervolgopdracht

Uitvoeren van andere adviestrajecten, vervangingsprojecten en beleidsontwikkeling

Toelichting op aan te leveren voorbeeld adviesdocument

Een voorbeeld adviesdocument van (bij voorkeur) vergelijkbare situatie, waarbij de kandidaat voor minimaal 50% auteur van het adviesdocument is. Indien nodig mag de inschrijver het adviesdocument anonimiseren en eventuele bedrijfsgevoelige informatie verwijderen.

 • Van 5-11-2023 t/m 5-2-2024
 • Optie verlenging: 12 x 3 maanden
 • Standplaats: Uden
 • Uren: 36 per week

Interviewplanning: De interviews zijn gepland op 3 november in de ochtend.

Toelichting op rooster: Uren betreft een indicatie. Minimaal 16 uur en maximaal 40 uur per week. Minimaal 2 dagen beschikbaar op locatie. Startdatum in overleg, maar uiterlijk 1 december.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten