Senior Handhavingsjurist bouw- en woningtoezicht

Gemeente Apeldoorn
Bekijk opdrachtJurist bouw- en woningtoezicht is jouw passie en kent geen geheimen voor je. Nieuwe ontwikkelingen maak jij je eigen en je weet deze door te voeren in de praktijk. Zelfstandig werken maar ook samen met collega’s? Voor jou geen probleem, jij bent zelfstandig maar ook een teamplayer. Je deelt je kennis met je collega’s.

Informeel waar het kan, formeel waar het moet 

Tijdens jouw werkdag houd je nauwgezet de voortgang van dossiers bij en je betrekt hierbij collega’s zoals bestemmingsplanjurist, vergunningverlener. Geeft de casus aanleiding dan breng jij integraal advies uit aan het bestuur. Je ondersteunt je collega van Juridische Zaken tijdens een eventuele juridische procedure en treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente indien nodig. Concreet betekent dit dat jij:

 • Zelfstandig (complexe) juridische handhavingsvraagstukken afhandelt;

 • Je collega’s kunt begeleiden en coachen in ingewikkelde juridische casussen;

 • Preventieve handhaving stimuleert door het leveren van maatwerk waarbij je de belangen van alle factoren kunt afwegen;

 • Goed kan communiceren met allerlei doelgroepen, van burgers met een vraag of een wethouder die geïnformeerd wil worden, tot het geven van een toelichting aan de gemeenteraad;

 • Het bestuur adviseert over integrale en (strategisch) bestuurlijk juridische vraagstukken op het gebied van de Omgevingswet met een complex karakter;

 • Op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving in jouw vakgebied en nieuwe ontwikkelingen daarin doorvoert in het werkveld;

 • Een stevige positie pakt in het totale gemeentelijke krachtenveld en met overtuiging en lef durft te adviseren.


 Los jij het op met een goed gesprek?

Je komt in een afdeling van technische bouwplantoetsers, constructeurs, toezichthouders bouwen, toezichthouders handhaving, toezichthouders openbare ruimte en collega’s juridisch medewerker handhaving. Een afdeling die hard werkt aan het technisch toetsen van bouwplannen en op het handhaven van regels in de bebouwde ruimte en onbebouwde ruimte. Een afdeling die zich aan het voorbereiden is op de komst van nieuwe wetgeving. Genoeg uitdaging voor jou en jouw afdeling dus!

Een team Handhaving met de volgende missie:

‘’Onze missie is om actief te werken aan het waarborgen van de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid voor iedereen binnen de gemeente Apeldoorn. Dit bereiken wij door toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving. We streven ernaar om informeel te zijn waar mogelijk en formeel waar nodig, voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en andere afdelingen en/of vakgroepen te adviseren of betrekken. Als het sluitstuk van de keten zijn wij onmisbaar. Wij zijn toegewijd aan het leveren van een bijdrage aan vakgroepoverstijgende vraagstukken en het samenwerkingsgericht inzetten van onze expertise voor het algemeen belang van iedereen binnen de gemeente Apeldoorn.’’

VerantwoordelijkhedenDeze functie van senior jurist Bouw- en woningtoezicht is jouw volgende stap als je:

 • Dingen zelfstandig oppakt en voorstellen doet ter verbetering;

 • Zoveel mogelijk juridische procedures voorkomt door jouw aanpak;

 • Gericht bent op samenwerken en begrijpt dat de regels een middel zijn en vooral geen doel;

 • Graag collega’s helpt met jouw kennis en ervaring;

 • Je graag vastbijt in complexe juridische dossiers.
De kandidaat is inzetbaar tussen 24 juni 2024 en 1 juli 2024 voor een periode van zes (6) maanden voor 32 - 36 uur per week. De inschrijver dient aan te geven op welke datum de kandidaat daadwerkelijk met de werkzaamheden kan starten en voor hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is. Dat wordt dan de ingangsdatum van de inhuurovereenkomst. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer drie (3) maanden.

Eisen • 1. U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.

 • 2. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen het vakgebied.De vernoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.

 • 3. De kandidaat heeft een afgeronde WO-/masteropleiding rechtsgeleerdheid, bij voorkeur afgestudeerd op bestuursrecht.De vernoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.

 • 4. De kandidaat werkt minimaal 2 à 3 dagen op het Stadhuis in Apeldoorn.De inschrijver gaat akkoord met het gestelde.

 • 5. De kandidaat dient binnen 8 weken na aanvang werkzaamheden een VOG-P te overleggen. De VOG-P mag niet ouder zijn dan zes maanden.

 • 6. De inschrijver mag maximaal 3 kandidaten aanbieden. Per kandidaat dient een aparte inschrijving ingediend te worden. De inschrijving kan tot 31 mei 17.00 uur ingediend worden.Indien er onverhoopt toch meer dan drie kandidaten door dezelfde inschrijver worden ingediend, zullen enkel de eerste drie (op volgorde van binnenkomst) in behandeling genomen worden.


Wensen • 1. De kandidaat heeft drie of meer jaren relevante werkervaring bij een overheidsinstantie en/of grotere gemeente (100.000+ gemeente).Beoordeling:
  - De kandidaat beschikt over minder dan drie jaren relevante werkervaring (0 punten);
  - De kandidaat beschikt over drie of meer jaren relevante werkervaring bij een overheidsinstantie (3 punten);
  - De kandidaat beschikt over drie of meer jaren relevante werkervaring bij een grotere gemeente (100.000+ gemeente) (5 punten).

 • 2. De kandidaat heeft gedegen kennis van het vakgebied.
  Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie.Beoordeling:
  - Onvoldoende (1 punt);
  - Matig (2 punten);
  - Voldoende (3 punten);
  - Ruim voldoende (4 punten);
  - Goed (5 punten).

 • 3. De kandidaat voldoet aan de functie-eisen die zijn gesteld in het functieprofiel.
  Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie.Beoordeling:
  - Onvoldoende (1 punt);
  - Matig (2 punten);
  - Voldoende (3 punten);
  - Ruim voldoende (4 punten);
  - Goed (5 punten).

 • 4. De kandidaat heeft ervaring met zaaksystemen zoals Djuma of vergelijkbaar.Beoordeling:
  - De kandidaat heeft geen ervaring met zaaksystemen (0 punten);
  - De kandidaat heeft ervaring met zaaksystemen vergelijkbaar met Djuma (3 punten);
  - De kandidaat heeft ervaring met het zaaksysteem Djuma (5 punten).

 • 5. De kandidaat heeft ervaring met Centric Leefomgeving (CLO).Beoordeling:
  - De kandidaat heeft geen ervaring met CLO (0 punten);
  - De kandidaat heeft ervaring met CLO (5 punten).


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht