Projectmanager Traject Waterschapsverordening

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Als projectmanager ontwikkeling Waterschapsverordening stuur je op de ontwikkeling van de Waterschapsverordening langs de drie trajecten Vereenvoudigen, Verbeteren en Verrijken. Je bouwt verder op de afgegeven planningen, vult deze aan waar nodig en voert regie op de inhoudelijke bijdragen vanuit de verschillende disciplines binnen HDSR. Je opdracht is projectmanagement en procesregie. De inhoudelijke inbreng voor de ontwikkeling van de Waterschapsverordening wordt geleverd door de vakafdelingen en de trekkers van de dynamische opgaven uit ons Waterbeheerprogramma. Voorbeelden van deze inhoudelijke onderwerpen zijn Gezond Water (Kaderrichtlijn Water), Peilbeheer, Grondwater, Primaire Waterkering, Klimaatadaptatie en Duurzaamheid.

Als projectmanager geef je sturing aan de bestaande initiatieven en activiteiten die een relatie hebben met c.q. dienen te landen in de Waterschapsverordening. Je bewaakt de samenhang met de bestuurlijke lange termijn agenda, je hebt oog voor de bestuurlijke dynamiek die deze onderwerpen met zich mee brengen en je weet hier op te anticiperen. Je ontwikkelt een goede werkrelatie met de vakafdelingen en trekkers van de dynamische opgaven, zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk en daarmee de dragers van de ontwikkeling van de Waterschapsverordening. Je staat zelf aan de lat om binnen het traject Verrijken verder te brengen. De trajecten Vereenvoudigen en Verbeteren worden door een andere projectleider verder gebracht, die onder jouw aansturing valt.

Je opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Breng in beeld wat er gevraagd wordt om de trajecten Vereenvoudigen en Verbeteren tot een goed einde te brengen. Over welke inhoud gaat het, welke mensen zijn betrokken, wat zijn realistische tijdspaden (Het onderdeel Verrijken is in beeld gebracht, bestuurlijk afgestemd en in de tijd weggezet).
  • Integreer de onderdelen Verrijken, Verbeteren en Vereenvoudigen tot één geheel qua aanpak. Weeg daarbij de bestuurlijke wensen en de ambtelijke realiteit af. Zo zijn voor de drie trajecten deels dezelfde mensen nodig.
  • Voer onderwerp overstijgend de regie op wanneer het AB en DB betrokken wordt, in consulterende en besluitvormende rol. Voorkom versnippering.
  • Maak een plan van aanpak op basis van bovenstaande.
  • Creëer draagvlak bij de trekkers van de dynamische opgaven en bij de vak afdelingen om de doorontwikkeling van de Waterschapsverordening als bredere context voor hun individuele (vakinhoudelijke) opdracht te zien.
  • Breng het traject Verrijken verder en behaal de afgesproken resultaten.

Werk dat direct zichtbaar is. Voor jou, je 750 collega’s en verschillende samenwerkingspartners. Plus de ruim 750.000 inwoners binnen onze regio.

Samen werken we aan veilige dijken, schoon en voldoende water. Want waar ons werk ertoe doet, ben jij als talent nét zo waardevol. Bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zit jij op de juiste plek.

Bij ons waterschap omarmen we water. Niet zomaar water. We hebben het over het regenwater dat zijn weg vindt naar de bodem na een verkwikkende stortbui in jouw woonwijk. Het water waar een levendig ecosysteem heerst dat fijn is voor mens en dier. Water dat je graag in de buurt hebt, niet te veel en niet te weinig. Precies voldoende. Het is onmisbaar om onze prachtige regio leefbaar te houden, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. En juist nu met een veranderd klimaat, meer dan ooit, is het moment aangebroken om daar actie op te ondernemen.

Context

De doorontwikkeling van de Waterschapsverordening is een belangrijk onderwerp voor HDSR. Deze verordening is een krachtig instrument om onze doelen te bereiken en we willen dit instrument dan ook op goede wijze inzetten. Er zijn bestuurlijke ambities vanwege de ‘bruidsschat’ van de Omgevingswet en andere maatschappelijke ontwikkelingen. HDSR heeft vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheid om zelf beleid vast te stellen op een aantal nieuwe onderwerpen.

Afgelopen jaren is met de Waterschapsverordening (voorheen Keur) de beweging ingezet van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’. Ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet zijn vorig jaar de regels vanuit de Waterschapsverordening voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) opgesteld. Het DSO is ondertussen actief. De doorontwikkeling van de Waterschapsverordening bestaat nu uit drie trajecten:

  1. Vereenvoudigen (van bestaande regelgeving)
  2. Verbeteren (correcties en beleidsarme aanvullingen)
  3. Verrijken (de bruidsschat en nieuwe beleidsrijke onderwerpen)

Deze trajecten zijn onderscheiden maar staan niet los van elkaar.
De doorontwikkeling van de Waterschapsverordening is een belangrijk onderwerp voor het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. We zoeken nu een (Sr.) Projectleider ontwikkeling Waterschapsverordening.

Je komt te werken binnen VTH, wat staat voor Vergunning, Toezicht & Handhaving. Hier werken betrokken mensen waarbij je altijd terecht kunt voor vragen.

Startdatum: 05-08-2024/ Z.S.M.
Einddatum: 05-02-2025
Optie tot verlengen: 3 x 6 maanden
Aantal uur per week: 24-32 uur
De pre intakes met OSS zullen plaatsvinden via Teams of Telefonisch op 24 juli tot 15:00 uur
De intakegesprekken met HDSR zullen op locatie of via Teams plaatsvinden op 29 juli tussen 15:00 en 17:00 uur en 1 augustus om 11:00 uur.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend