Projectleider IV-event

Belastingdienst ICT (2022)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving:


Organiseren informatievoorzieningen event voor medewerkers binnen de IV organisatie
Jaarlijks vindt een event plaats om IV medewerkers te informeren over alle (infrastructurele) wijzigingen die op ons af komen en impact hebben op het
applicatielandschap. Dit event moet gecoördineerd uitgevoerd, geborgd en geëvalueerd worden.
Concreet resultaat: Afgerond Event, evaluatie uitgevoerd en geborgd.

Eisen:

-De inhuurketen mag maximaal drie schakels bevatten. Dat betekent: X – Between – Belastingdienst, waarbij X een zzp’er of medewerker in dienst van een leverancier dient te zijn. Mocht je als leverancier een zzp’er willen bemiddelen, dan is dat enkel mogelijk door Between een rechtstreekse overeenkomst te laten sluiten met de zzp’er.

Geen Specifieke eisen.  

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten