Jobcoach

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingOm een toekomstbestendige organisatie te zijn, moet de IND in staat zijn om haar werkwijze snel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat vraagt om een fundamentele doorontwikkeling van een nieuwe manier van werken (zelforganisatie) met daarop toegesneden leiderschap en medewerkerschap. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en voelen voor hun werk, hun ontwikkeling en (verdere) professionalisering. Leiderschap dat steeds minder inhoudelijk en operationeel is, meer dienend en sturend, met meer ruimte voor strategie en verbinding en gericht op het ondersteunen van medewerkers in hun vakmanschap en ontwikkeling. De afdeling HR bestaat uit de volgende teams: HR Advies; IND Academie; Beleid, Innovatie en Ontwikkeling (BIO) Beleid (BIO-Beleid); Management Informatie en Toegang (MIT); Werving, Selectie en Ondersteuning (WSO); Ambtelijke Ondersteuning Medezeggenschap (AOM). De uitgevraagde functie valt onder het team Advies. Dit team is verantwoordelijk voor het op een eenduidige wijze toepassen van HR-beleid, HR-instrumenten en HR-processen binnen de verschillende organisatieonderdelen van de IND. Het team bestaat uit: HR adviseurs (medior en senior) Inzetbaarheiscoaches (houden zich bezig met complexe verzuim casuïstiek) Team Banenafspraak (werving en selectie en begeleiding/ jobcoaching van medewerkers uit de doelgroep, administratieve en financiële ondersteuning hiervan) Zorgcoördinator (begeleidt collega's die te maken hebben met Verlies en Rouw) Functieomschrijving Intern jobcoach De interne jobcoach zorgt voor extra persoonlijke begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking, hun begeleiders op de werkvloer en de leidinggevende. De inzet is erop gericht dat de medewerker prettig kan werken en zich kan ontwikkelen. De jobcoach kan onder meer: helpen bij de voorbereiding, komst en onboarding van de medewerker met een arbeidsbeperking coachen van de medewerker op diverse (werknemers)vaardigheden de werkplekbegeleider (werkbuddy) en de leidinggevende ondersteunen contact onderhouden met het UWV, gemeente, de externe jobcoach en de interne organisatie medewerkers en leidinggevenden informeren en adviseren van over de Wet Banenafspraak, Participatiewet en informatie over (omgaan met) diverse soorten arbeidsbeperkingen verstrekken Ook in het geval van multipele of complexere problematiek kan de jobcoach worden ingezet indien nodig. Hierbij is er sprake van een combinatie van beperkingen, bijvoorbeeld autisme in combinatie met andere problematiek en is jobcoaching nodig ter preventie van verzuim en/of het bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. Overkoepelend In deze functie werk je samen met de collega's uit team Banenafspraak: de coördinator, intern jobcoaches, een administratief ondersteuner, een financieel ondersteuner, de zorgcoödinator Verlies en Rouw en een HR adviseur (die voor verbinding met regulier hr advies zorgt). Je neemt deel aan diverse overleggen: een algemeen overleg eens per 4 weken en een wekelijks casus overleg. Je stemt afmet de andere jobcoaches over de jobcoaching van de medewerkers uit de doelgroep. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het team en de verdere professionalisering van het werk dat we doen. Achtergrond opdrachtImmigratie- en naturalisatiedienst (IND)De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voert de IND de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Uitvoering van het vreemdelingenbeleid betekent ook effectief toezicht en zichtbare handhaving. De IND werkt met een aantal overheidsinstellingen samen om misbruik van procedures te voorkomen. Fraudesignalen worden geanalyseerd. Door nadrukkelijk te handhaven wil de IND een duidelijk signaal afgeven dat fraude niet getolereerd wordt. Voor de IND worden de inkooptrajecten centraal geregeld vanuit het IUC DJI. Eisen De aangeboden kandidaat is een NOLOC gecertificeerd jobcoach De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met en kennis van begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking Wensen Criterium 1: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring en kennis met omgang met mensen met een arbeidsbeperking en/ of multiproblematiek (maximaal 15 punten) Criterium 2: De aangeboden kandidaat is bereid landelijk inzetbaar te zijn, te reizen naar locatie (o.a. ter Apel) als de situatie om een persoonlijk gesprek vraagt en bereid hybride te werken (telefoon, WebEx) (maximaal 15 punten) IND is verspreid gevestigd door Nederland, van Den Haag tot Ter Apel, van Den Bosch tot Zwolle, van Schiphol tot Zevenaar. Competenties Inlevingsvermogen: Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht