Interim coördinator gemeentewerf

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Tijdelijk voor 2 jaar zoeken we een derde coördinator binnen het team Service en omgevingsbeheer. Voor de periode daarna is nog niet besloten wat er verder met de functie gebeurt.

Je verzorgt de dagelijkse functionele aansturing van medewerkers die werkzaam zijn in het groen en bomenonderhoud, waarbij je ook toeziet op de afhandeling van meldingen. Hierbij werk je nauw samen met de twee andere coördinatoren, de teamleider en senior medewerkers. Je werkt vanuit de principes van dienend leiderschap.

Het team opereert vanaf de locatie gemeentewerf in Huizen, waarbij de collega’s van groenvoorzieningen en bomen vooral op locatie werken. Je maakt planningen, verzorgt de werkverdeling en voortgangsbewaking en je bewaakt de kwaliteit en veiligheid. En waar nodig help je een handje. De informatie en data uit onderhoudsplannen, beleid en het beheersysteem zijn belangrijke uitgangspunten voor je werk. De teamleider betrekt je bij de personeelsgesprekken, werving en selectie, bedrijfsvoering en de aanschaf van wat er voor de uitvoering van het werk nodig is.

Je houdt als coördinator ook toezicht op een beperkt aantal uitbestede aanleg-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Je controleert hierbij of de uitvoering van deze werkzaamheden volgens planning en afspraken plaatsvinden en bewaakt de uitgaven. Je beoordeelt ook plannen en werkbeschrijvingen/bestekken/offertes op je vakgebied en adviseert over voorbereidingswerkzaamheden in het kader van onderhoud en beheer.

Tijdens je werk informeer je inwoners en behandel je hun klachten en meldingen. Tenslotte vervang je in voorkomende gevallen je collega coördinatoren binnen het team.

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

In het team Service en omgevingsbeheer (ca. 35 fte), de “buitendienst”, wordt onderhoud voorbereid en uitgevoerd in de openbare ruimte. Dat varieert van straatvegen tot bomen snoeien, van graven delven tot nieuwe aanplant schoffelen, van herstellen van een verzakking in een klinkerbestrating tot nat zout strooien. In combinatie met verschillende aannemers werken wij samen aan een groene, schone en veilige buitenruimte. Het is een mooi, actief en veelzijdig team dat direct invloed heeft op de leefomgeving van de mensen in het dorp. Huizen heeft twee begraafplaatsen in beheer. En allerlei groenvoorzieningen. Uitvalsbasis van het team is de gemeentewerf.

  • Duur: 24 maanden
  • Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
  • Uren per week: 32 - 36
  • Start; Z.s.m.
  • Opleidingsniveau: MBO+
  • Regio: Noord-Holland
Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 9 november 2023 tussen 09.00 uur en 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 november 2023 bericht.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten