Informatie analist op de informatie huishouding

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving
Als informatieanalist ben je de schakel tussen de business en IT en Bedrijfsvoering. De trajecten waarbij je betrokken wordt, gaan over zowel procesverbetering als informatiesysteemontwikkeling en informatiesysteemverbetering binnen informatiehuishouding. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Identificeren en in kaart brengen van de behoefte en requirements aangaande een onderwerp uit de roadmap IHH
 • Analyseren van organisatiebehoeften en voorbereiden van verbeteringen voor organisatieprocessen
 • Specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen en het vertalen hiervan naar efficiënte en effectieve oplossingen
 • Signaleren van risico's, knelpunten en afwijkingen (en zo nodig adviseren van het management om deze te weg te nemen)
 • Bewaken en beheren van requirements tijdens uitvoeringsprojecten
 • Mede helpen opstellen van een business case van de voorgestelde oplossing
 • Optreden als klankbord voor de business, projectteamleden en externe leveranciers
 • Opstellen, begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen binnen IHH
 • Uitvoeren van impactanalyses
 • Zorgen dat architectuurproducten en beleidskaders worden bijgewerkt naar aanleiding van doorgevoerde wijzigingen en projectresultaten.

Achtergrond opdracht
Het kabinet heeft besloten een grote verandering van de informatiehuishouding (afgekort IHH) van het Rijk in gang te zetten naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Naast de bestaande wetgeving wordt er via de reeds aangenomen Wet Open Overheid (WOO) en de Archiefwet extra gestuurd op het Rijk breed op orde brengen en houden van de informatiehuishouding. Deze Rijk brede inzet op het verbeteren van de informatiehuishouding is van invloed op alle processen van het CJIB. Daarom zijn wij op zoek naar 2 informatieanalisten die ons gaan helpen om deze ambitie te gaan realiseren.
In de rol van informatieanalist IHH ga je een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de roadmap Informatiehuishouding van het CJIB. Je werkt proactief mee aan onderwerpen als:

 • Archive by design
 • Metadata management
 • In gebruik nemen van centrale voorzieningen voor bewaren, vinden en delen van informatie
 • Verdere professionalisering van de organisatie Informatiehuishouding binnen CJIB

Je volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en adviseert gevraagd en ongevraagd hierover. Je draagt bij aan de vertaling van de business wensen in noodzakelijke wijzigingen op het gebied van Informatievoorziening. Je werkt hiervoor samen met collega's van onder andere Strategie & Beleid, Bedrijfsvoering en IT & Data. Je bent een sparringpartner die complexe vraagstukken vertaalt in heldere uitgewerkte adviezen.

Eisen

 • Je bent een informatieanalist met een sterk analytisch vermogen en een resultaatgerichte houding.
 • Je bent communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk), organisatiesensitief en heb je een servicegerichte instelling.
 • Je bent in staat om snel en klantgericht de vraagstelling te doorgronden.
 • Je bent een echte teamplayer maar kunt ook goed zelfstandig functioneren.
 • Kennis van de archiefwet, documentbeheer en archiefbeheer
 • Kennis van de documentaire informatievoorziening en digitaal informatiemanagement
 • Kennis van metadatering en MDTO
 • Kennis van DUTO normering
 • Kennis van informatievoorziening en informatiehuishouding zoals binnen de Overheid bedoeld
 • Kennis van en ervaring met verschillende modelleer- en werkmethoden en technieken Use Cases, User Stories, Fit-Gap Analyse, haalbaarheidsstudies, Agile (zoals Scrum, Kanban), Lean, normering (NEN)
 • HBO+ Informatievoorziening of vergelijkbaar
 • HBO+ (8 jaar)
 • Wensen

 • Aantoonbare ervaring in het uitvoeren van informatieanalyses
 • Aantoonbare ervaring in het adviseren over procesverbetering
 • Kennis van en ervaring met requirements engineering
 • Ervaring met het maken van functionele ontwerpen
 • Kennis van informatieobjecten
 • Kennis van en ervaring met systeemimplementaties
 • Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Samenwerken in teamverband
 • Planmatig werken en organiserend vermogen
 • Resultaatgericht en proactief
 • Servicegericht
 • Integraal denken
 • Overtuigingskracht
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bekijk opdracht