Full Stack Java Angular Developer NDW Locatie Services

NDW
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW)
NDW is een initiatief van rijk, provincie en gemeenten en regelt voor hen de inwinning van verkeersdata, ziet toe op de kwaliteit en stelt de data beschikbaar voor allerlei afnemers. Hiertoe maakt en beheert de NDW verkeers- en netwerkmanagement applicaties voor en door wegbeheerders. Van overheid tot navigatiedienst.
Dankzij deze applicaties kunnen rijk, provincies en gemeenten er voor zorgen dat het verkeer goed wordt geregeld. Zo draag jij bij aan een veilige en gezonde leefomgeving.
De dienstverlening bestaat oa uit:
– Actueel en historisch beeld van de situatie op jouw wegen;
– Navigatiediensten voorzien van jouw data, zodat het wegennet minder wordt belast;
– Plannen en communiceren van wegwerkzaamheden;
– Samenwerken en plannen van gedigitaliseerde regelscenario’s;
– Inzicht in het fietsverkeer;
– Vindbare multimodale verkeersdata.

Opdrachtbeschrijving
Je werkt in een Scrum omgeving binnen sprints aan het realiseren van user stories met betrekking tot de NDW locatie service (NLS). Je doet dat samen met een product owner, een scrum master en verschillende collega-ontwikkelaars (met name Java). Je bent hierbij onderdeel van het NDW Locatie Services DevOps team, dat verantwoordelijk is voor centraal versiebeheer en koppeling van kaarten, verkeersnetwerken en
locatiereferentiesystemen.

In NLS worden alle geo-gebaseerde bestanden verzameld, updates hiervan verwerkt en event driven gedistribueerd naar andere applicaties. Bovendien biedt NLS faciliteiten aan andere applicaties om met behulp van een API routes op te vragen uit de PostGisdatabase. Typische activiteiten zijn het ontwikkelen en onderhouden van map matching algoritmes en routerings algoritmes. Hiervoor wordt onder andere GraphHopper gebruikt. Je werkt binnen een cloud omgeving waarin zowel IAAS als PAAS-diensten worden afgenomen. Typische frameworks die gebruikt zullen worden voor de backend zijn Spring-boot en Java en voor de front-end Angular. De services draaien op Kubernetes met gebruik van infrastructure as code.

Eisen & Wensen
In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen, plus de mate waarin
hieraan voldaan wordt, expliciet benoemd worden.

Eisen
– Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van ICT;
– Aantoonbare professionele ervaring (tenminste 3 jaar) met het programmeren en onderhouden van schaalbare backend systemen (REST, Java, Spring Boot) icm databases (SQL, NoSQL);
– Aantoonbare ervaring (tenminste 2 jaar) met het programmeren en onderhouden van frontend ;systemen (web development) met Javascript/TypeScript, CSS en HTML5, Angular/ReactJS.

Wensen
– Bekend met Agile werkproces (scrum, sprints, stand-up, agile, DevOps, CICD);
– Flexibel, accuraat, teamspeler, resultaatgericht en leergierig;
– Analytisch sterk is en in staat om complexe problemen om te zetten naar werkende oplossingen;
– Ervaring met databasemanagement systemen, geodatabases en SQL. (PostgreSQL, PostGIS);
– Ervaring met Geo- en Gis tooling (qGIS, Mapbox, OpenStreetMap, GraphHopper), geografische- en verkeersinformatiesystemen en routealgoritmiek;
– Ervaring met Cloudomgevingen (Azure), Infrastructure as code (Terraform) en Cloud-Native Software Ontwikkeling (Docker, Kubernetes).

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten