Fractiemanager Inzameling

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


In de functie van fractiemanager ben je verantwoordelijk voor het efficiënt en tijdig ophalen van (huishoudelijk) afval en het inzamelen van bijplaatsingen. Dit doe je samen met meerdere teamleiders en chauffeurs/beladers. We werken momenteel vanuit zes werven. Planning en het beheer van de containers en de voertuigen worden gefaciliteerd door het Bedrijfsbureau en de afdeling Assets. Naast de collega’s van Inzameling onderhoud je ook nauw contact met de afdelingen Bedrijfsbureau, Strategie en Projecten en Assets en andere directies zoals Stadswerken en Handhaving en Toezicht. Jij bent verantwoordelijk voor zowel de procesmatige inrichting van de organisatie als voor ondersteuning van de teamleiders in hun rol. Hierbij dienen de teamleiders ervoor te zorgen dat er niet of nauwelijks verstoring optreedt in de dagelijkse operatie. We sturen op kpi’s en als Fractiemanager ben je mede verantwoordelijk voor de kwaliteit op straat/een schone straat en stuur je actief op het verlagen van het aantal meldingen en klachten voor jouw gehele fractie.

In jouw functie rapporteer jij aan het afdelingshoofd Inzameling en maakt deel uit van het afdelingsoverleg Inzameling. Voor de komende periode is het belangrijk dat de werkprocessen zoveel mogelijk uniform zijn of worden gemaakt en dat we optimaal gebruik maken van de beschikbare inzamelcapaciteit. De teamleiders in je fractie moeten in staat zijn om hun teams integraal aan te sturen en te laten werken conform de afgesproken processen. We onderzoeken momenteel een meer gebiedsgerichte inzamellogistiek. Daar waar nodig helpen teams elkaar om gezamenlijk zorg te dragen voor een goed resultaat op straat. Als fractiemanager coach je hierop. Je werkt samen met collega’s aan een aantal interne verbeterdoelen zoals routeoptimalisatie, productiviteitsverbetering, werken met de roosterregeling en veiligheid, oftewel het aanpassen van de inzamelstrategie. Ook onderwerpen als gedrag, communicatie en cultuur zijn belangrijke actuele items. Verder wordt er resultaatgericht gestuurd, o.a. door het voeren van een prestatiedialoog en dag- en weekstarts.

Resultaatafspraken

- Inrichten, uniformeren en verbeteren van het inzamelstrategie van fractie naar gebiedsgericht

- Implementatie van procesmatige en relationele verbindingen tussen de teams en de ondersteunende organisatieonderdelen (Planning, Fleet, Assets, Strategie en Projecten)

- Dagelijkse aansturing van de teamleiders binnen jouw fractie/gebied en ontwikkeling van jouw onderdeel in brede zin

- Faciliteren van het invoeren gebiedsgericht werken (25 gebieden)

- Versterken van het leiderschap van de teamleiders d.m.v. coaching en intervisie

- Operationeel toezicht op straat verbeteren en organiseren

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over .

De opdrachtgever(s)

Binnen onze gemeente werkt de directie Afval en Grondstoffen aan een duurzame en efficiënte afvalketen. De directie bestaat uit vier afdelingen, waarvan de afdeling Inzameling met 350 medewerkers de grootste is. De afdeling heeft ongeveer 350 medewerkers en wordt aangestuurd door het afdelingshoofd Inzameling, samen met een adjunct afdelingsmanager, vier fractiemanagers en 23 teamleiders. Het wagenpark voor inzameling heeft een omvang van zo'n 150 voertuigen. Deze legen samen circa 12.000 containers, zowel onder- als bovengronds en circa 13.000 rolcontainers. De medewerkers van de inzameling zijn hierbij het gezicht van Afval en Grondstoffen op straat. De uitdaging is om de samenwerking tussen medewerkers in de uitvoering, bestuur, inwoners, bedrijven en bezoekers van de stad zodanig vorm te geven dat de doelstellingen behaald kunnen worden.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat heeft een hbo opleiding afgerond.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de inzameling van Grofvuil in de grote stad.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in het aansturen van logistieke processen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende in een uitvoerende sector/omgeving.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met afvalinzameling bij een van de vier grote steden.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met transities en/of verandertrajecten.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht