Engineer-Civiel (Unit: BRP)

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Bay Replacement Programma (BRP):
TenneT staat voor een grote vervangingsopgave van 110kV en 150 kV stations in Nederland. Daarvan moeten er ca. 150 stuks worden vervangen/vernieuwd, omdat zij het einde van de levensduur naderen. Daarnaast moet bij de vervanging worden ingespeeld op de energietransitie en moet van veel stations de capaciteit worden vergroot. Dit is een uitdagende opgave, die alleen kan worden gerealiseerd met een innovatieve aanpak.

De aanpak bestaat, in een notendop, uit standaardiseren en modulariseren. Het ontwerp van de stations wordt gestandaardiseerd en de gestandaardiseerde modules worden seriematig in een fabriek geproduceerd. De werkzaamheden op de locatie van het hoogspanningsstation worden met deze aanpak geminimaliseerd. Alleen op deze wijze kunnen veel stations in relatief korte tijd tegen optimale kosten worden omgebouwd.

De geschetste aanpak is heel anders dan nu gebruikelijk is. Daarom worden nu een zestal stations als Proof of Concept gerealiseerd. Hiermee wordt het nieuwe concept op haalbaarheid beproefd. Aansluitend aan de Proof of Concept fase wordt momenteel de ‘Testfase’ voorbereid. Dit is een volgende groep van 12 stations die aansluitend aan de Proof of Concept stations worden gebouwd. Deze testfase heeft tot doel de aanpak verder op haalbaarheid te toetsen met andere marktpartijen en tevens nader te optimaliseren. Zowel de Proof of Concept stations als de Testfase stations worden door meerdere Opdrachtnemers gerealiseerd, op basis van UAV-GC ‘Design and construct’ contracten.

Functie:
Voor de dienstverlening aan het programmateam Bay Replacement zijn we opzoek naar een Engineer Bouwkundige / Civiele Techniek. Als lid van het programmateam speel je een belangrijke rol bij het ondersteunen van het programma voor heel BRP. Je bent “sparring partner” voor de lead engineer en/of projectleider. Je voert, binnen het projectteam werkzaamheden uit op het gebied van engineering en ontwerp. Je voert overleg met de diverse stakeholders die betrokken zijn bij het opstellen van de inpassingsontwerpen van de stations binnen de scope van BRP en bij de beoordeling van het bouwkundig ontwerp binnen BRP.

Werkzaamheden:
• Uitwerken van bouwkundige ontwerpen met betrekking tot componenten, gebouwen en (tijdelijke) constructies op het station;
• Uitwerken verschillende opties per station om te komen tot het meest optimale ombouwscenario per station;
• Uitwerken van tracé tekeningen voor kabels en/of lijnen en de inpassing daarvan op het oude en nieuwe station;
• Uitwerken van schetsen waarin alternatieven zijn uitgewerkt voor mastaanpassingen, nieuwe masten, portalen en lijnafspanningen.

 

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend