Directievoerder

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bekijk opdracht


Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling
Over de afdeling Projectmanagement en Advies (PMA)
Werken voor PMA is werken voor het interne projectbureau van de gemeente. Alle unieke en complexe projecten die te groot zijn voor een enkele afdeling pak je binnen PMA op. Hier werk je over de gehele breedte van de organisatie én met externe partijen. Jij helpt de gemeente ondernemen.

Gebiedsontwikkelingen Klein Plaspoelpolder, Vlietvoorde, Vlietvoorde-Noorthey en De Star
De directievoerder gaat werken aan de gebiedsontwikkelingen Klein Plaspoelpolder (KPP), Vlietvoorde, Vlietvoorde-Noorthey en De Star. Drie uitdagende woningbouwprojecten waarbij de gefaseerde herinrichting van het landschap tot de definitieve inrichting van het openbaar gebied een belangrijk onderdeel vormt.

Klein Plaspoelpolder
KPP is een binnenstedelijke ontwikkeling met diverse deellocaties en eigenaren. Ook de gemeente heeft eigendom. In totaal komen hier circa 600 woningen. De gemeente maakt haar gronden bouwrijp en legt de openbare ruimte aan.

Vlietvoorde en Vlietvoorde-Noorthey
Deze projectgebieden liggen in de Duivenvoordecorridor: een natuurlijke verbinding tussen het duinlandschap aan de kust en het Groene Hart. In het groene, open landschap komt een eigentijds, onderscheidend duurzaam woonmilieu met circa 330 woningen. Ook hier maakt de gemeente bouwrijp en legt zij de openbare ruimte aan.

De Star
In De Star, grenzend aan het Leidschendammerhout, worden 155 woningen gerealiseerd. Een groot deel hiervan wordt sociale huur. Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp openbare ruimte. De gemeente verricht hiervoor de voorbereiding van geohydrologisch onderzoek tot en met de inrichting van het openbaar gebied.

Op , en staat meer informatie.

Opdracht
In de praktijk is de directievoerder UAV 2012 de schakel tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.  Je zit als directievoerder grotendeels in de rol van gedelegeerd opdrachtgever. De directievoerder UAV wordt ondersteund door de toezichthouder, die door de directievoerder wordt aangestuurd. Voor bepaalde projecten heeft de directievoerder ook de rol van toezichthouder. Je bewaakt samen met de toezichthouder(s)/opzichter(s) de civieltechnische en cultuurtechnische projecten. Daarnaast lever je voorafgaand aan de aanbesteding een bijdrage aan de toetsing van onze bestekken op inhoud en praktische uitvoerbaarheid.

Tijdens de uitvoeringsfase van een project bewaak je samen met de toezichthouder de planning, budgetten, kwaliteit, omgevingsveiligheid en leidt bouwvergaderingen zoals vastgelegd in het bestek. Ook rapporteer je tot en met de oplevering van het project over de voortgang en maak je een projectdossier voor de uitvoeringsfase aan. Dit dossier werk je steeds goed bij.  Communicatie met stakeholders is een belangrijk aspect van je werk.

Competenties
 Je hebt een  praktijkgerichte aanpak, bent samenwerkingsgericht, proactief, weet waar je het over hebt en je bent communicatief vaardig.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland dinsdag 2 juli 2024 van 15.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Eisen  • In bezit van certificaat VCA-VOL;

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als directievoerder

  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;


Wensen  • Aantoonbare werkervaring met de UAV 2012 en RAW Systematiek

  • Een afgeronde mbo 4 opleiding in de richting van Civiele techniek

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met projecten in de civiele techniek en cultuurtechnisch werk

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als directievoerder binnen een gemeentelijke instelling


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht