Directeur Financiën en Control

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Nieuw

Waternet is op zoek naar een directeur Financiën en Control/CFO ad interim. Dit betreft een fulltime opdracht tot en met december 2024. Waternet werkt aan het uitvoeren van watertaken in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn er maatschappelijke opgaven die invulling worden gegeven (zoals klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en circulaire economie), evenals een aantal verander- en verbeteropgaven. Onderdeel daarvan is ook het uitvoeren van een meerjarig Verbeterplan voor de versterking van financiële functie, stuurinformatie, inkoop en contractmanagement.

De financiële situatie is een belangrijk punt van aandacht en is op dit moment niet stabiel. Naast sterk gestegen prijzen van energie, grondstoffen en personeel, zijn achterstanden op het gebied van belastinginning en drinkwaterfacturatie daar ook belangrijke oorzaken van. Op deze onderdelen wordt dan ook hard gewerkt aan oplossingen en structurele verbeteringen.

Specifiek wordt hierin aandacht gevraagd van de directeur F&C/CFO om te participeren in de toezichtsoverleggen met de provincies Noord- Holland en Utrecht voor wat betreft het Waterschap AVG. Gezien de financiële situatie is daarvoor bijzondere aandacht en wordt de voortgang besproken aan de hand van een herstel- en verbeterplan.

Daarnaast heeft de betaalbaarheid van de drinkwatertaak en de druk op tariefstelling bijzondere aandacht van de gemeente Amsterdam en de toezichthouder Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). Het betreft hier onder meer de totstandkoming van de tarieven conform de drinkwaterwet en raming van onderliggende kosten en opbrengsten.

De opdracht voor de directeur F&C/CFO ad interim is een combinatie van het aansturen van de dagelijkse F&C praktijk en het opdracht geven aan de verandering; een verbeterprogramma versterking financiële functie en inkoopfunctie. Voor ondersteuning bij en mogelijk maken van het verbeterprogramma wordt een aanbesteding opgestart om uiteindelijk een externe partij te selecteren. De directeur F&C/CFO ad interim is daarvan de opdrachtgever.

In de afgelopen periode zijn verschillende artikelen in de media verschenen over het wel en wee bij Waternet (waaronder NRC, Parool en Algemeen Dagblad). Dat betrof negatief geladen berichten over gemaakte fouten in het kader van belastinginning en drinkwaterfacturatie. Dat leidde en leidt ook tot politieke vragen vanuit het bestuur van het waterschap en de gemeente.

 • Financiën en Control draagt eraan bij dat Waternet aantoonbaar in control is en blijft. Financiën en Control draagt proactief bij aan procesgericht werken, sturen en beheersen en continu verbeteren van de organisatie.

De doelen van het verbeterplan van zijn het krachtig en integraal vormgeven van de financiële functie met als resultaat voor bestuur, management en organisatie:

 • Beschikbaarheid stuurinformatie verbetert en rapportage met goede duiding en advies wordt verkregen
 • Onrechtmatigheid inkoop en contractmanagement op orde o Expliciete sturing door bestuur (Stichting, AGV en gemeente Amsterdam) op budgetten mogelijk wordt
 • Koppelingen tussen verschillende administratieve systemen worden gerealiseerd

Hoewel er al een verbeterplan op hoofdlijnen is, is het de verantwoordelijkheid van de directeur F&C/CFO om deze daadkrachtig uit te laten voeren. Tevens ontwikkelt hij of zij een duidelijke visie over de richting waar de organisatie zich naartoe moet ontwikkelen en is hij of zij koersvast in de opgaven waar Waternet voor staat. Hierbij verliest hij of zij niet uit het oog waar de resultaten moeten worden behaald, in samenwerking met zowel de interne als externe omgeving.

De directeur F&C/CFO is dus verantwoordelijk voor een belangrijke veranderopgave. Het realiseren ervan is een complexe en ingrijpende operatie en kan alleen in samenhang en samenwerking met andere onderdelen van de organisatie. Daarnaast is de directeur F&C/CFO als onderdeel van een collegiale concerndirectie medeverantwoordelijk voor alle uitdagingen waar Waternet als geheel voor staat op dit moment.

Wat Waternet zoekt in een directeur F&C/CFO is een inspirerende en verbindende leidinggevende met ervaring binnen public finance. Hij of zij weet wat het opereren en functioneren in sterk politiek-bestuurlijk gestuurde omgeving betekent en vraagt van te leveren informatie en communicatie. Omdat er veel veranderopgaven zijn, is deze directeur ook iemand die weet hoe zijn medewerkers te motiveren en inspireren om met de gewenste en noodzakelijke veranderingen, ook in termen van houding en gedrag, om te gaan. Eigenaarschap, transparantie en resultaatgerichtheid zijn daarbij belangrijk.

Op dit moment wordt een evaluatie en herijking uitgevoerd van de governance van de Stichting Waternet. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn in overleg over welk organisatiemodel het beste aansluit bij de wensen en ambities met betrekking tot de uitvoering van alle taken, de sturing daarop en daarbij passende inrichting van de organisatie. Het definitieve besluit zal gevolgen hebben voor zowel de sturing, de inrichting en de organisatieontwikkeling als de fiscaliteit van Waternet. Dit heeft ook invloed op de rol en de uitdagingen van de directeur F&C.

Het directieteam van Waternet bestaat op dit moment uit zeven leden, te weten: Algemeen directeur, Secretaris-directeur Waterschap AGV, directeur Financiën en Control/CFO, directeur Assets en Operatie, directeur Informatievoorziening/CIO, directeur Dienstverlening en directeur Strategie en Ontwikkeling. De uitkomst van het governance traject bepaalt hoe dit team er in de toekomst uitziet.

Financiën en Control
In de directie Financiën en Control werken ongeveer 130 medewerkers. De directeur geeft direct leiding aan de manager Financiën en Control die verantwoordelijk is voor de teams Juridische Zaken, Kwaliteit, Arbo en Milieu, Inkoop, Financiële Administratie, Logistiek en Mobiliteit en Planning en Control. Daarnaast geeft de directeur direct leiding aan de medewerkers van het team Corporate Control, dat bestaat uit strategisch adviseurs op het vlak van interne sturing en (risico- )beheersing, de Chief Information Security Officer, de Functionaris Gegevensbescherming en internal auditors.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) én de gemeente Amsterdam zijn de bestuurlijke opdrachtgevers van Waternet. In de rol van CFO ben je daarnaast adviseur van het Stichtingsbestuur, bestaande uit de dijkgraaf namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de wethouder Water van de gemeente Amsterdam en de onafhankelijk voorzitter. Als publieke organisatie wordt ook Waternet uitgedaagd om doelgericht, toekomstgericht en zorgvuldig haar belastingbetalers en drinkwaterafnemers te bedienen.

Beschikt over een goed conceptueel en reflecterend vermogen. Kan fouten toegeven en geeft anderen ook ruimte die te maken. Is nieuwsgierig naar andere invalshoeken, geïnteresseerd in het waarom. Staat open voor andere geluiden en benut de verschillen.

Zoekt actief de samenwerking op en nodigt medewerkers daar ook voor uit. Benadert vraagstukken integraal en zal het overstijgende doel steeds vooropzetten. Handelt daarbij vanuit vertrouwen. Stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Beschikt over een goed ontwikkelde politieke en maatschappelijke antenne. Heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Is een betrouwbare adviseur voor de politiek, gevraagd en ongevraagd.

Is een vernieuwer, die bouwt aan de structurele verbetering van de organisatie en zijn medewerkers. Inspireert en verbindt medewerkers.

Staat sterk in de schoenen en staat voor de organisatie en keuzes die worden gemaakt. Deinst niet terug bij verschillen van inzicht wanneer er een standpunt moet worden ingenomen.

 • Minimaal 5 jaren ervaring als financieel directeur bij een complexe politiek-bestuurlijke organisatie.
 • Beschikt over een afgeronde universitaire opleiding
 • Minimaal 5 jaren ervaring met veranderopgaven binnen één of meerdere bedrijfsvoering disciplines met aandacht voor strategie en beleid, organisatie en processen, informatievoorziening en systemen & mensen en cultuur.
 • Kennis en ervaring van financieel/administratieve processen
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Minimaal 7 jaren werkervaring in bedrijfsvoering binnen de overheid

Wensen:

 • WO Opleiding bedrijfseconomie, bestuurskunde of bedrijfswetenschappen. (20p)
 • Kennis en ervaring met werken bij een uitvoeringsorganisatie in de afgelopen 10 jaar.
 • Ervaring met OR/Medezeggenschap. (20p)
 • Ervaring met werken bij een overheidsorganisatie en/of not-for-profit organisatie met 1000+ medewerkers in de afgelopen 10 jaar. (30p)

Uren: 36
Start: z.s.m
Einde: 12 maanden na start
Plaats tewerkstelling: Hoofdkantoor Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam

Amsterdam

26.10.2023

03.11.2023

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp’ er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten