Coördinator Planning en Control Cyclus

FlexSpot®
Direct solliciteren Goed nieuws! De opdracht is nog geopend
place

Vacature: Coördinator Planning & Control (P&C) bij de Gemeente Hilversum
Ben jij op zoek naar een boeiende functie in het hart van de Mediastad in het groene Hilversum? De Gemeente Hilversum biedt een uitdagende werkplek waar je een cruciale rol zult spelen in het financiële landschap van de stad.
Over Gemeente Hilversum
Bij de Gemeente Hilversum luisteren we aandachtig naar de vragen en uitdagingen die onze burgers, bezoekers en bedrijven ons voorleggen. We treden actief in dialoog met inwoners en partners en streven ernaar samen oplossingen te vinden, soms in co-creatie en soms door regie te voeren. Ons doel is het bevorderen van een zelfredzame samenleving, maar deze evolueert snel. We worden verwacht snel en effectief te reageren op nieuwe behoeften en eisen.
Om dit te bereiken, hebben we een netwerkorganisatie opgebouwd, waar meer dan 700 collega's zich inzetten voor Hilversum. Deze collega's vertalen hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie naar concrete resultaten voor de stad. Ze zijn bereid om buiten de gebaande paden te treden en anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, te inspireren en te helpen hetzelfde te doen. Ze tonen flexibiliteit in houding en gedrag, handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid, en begrijpen de politieke processen en hun rol binnen een bestuurlijke omgeving.
Onze kernwaarden zijn klantgerichtheid, initiatief, samenwerking en focus op de samenleving. Onze rode draad is voortdurende ontwikkeling, zodat we vandaag en in de toekomst zijn toegerust voor de uitdagingen van de gemeente.
De Functie
Coördinator Planning & Control (P&C)
Als Coördinator Planning & Control ben je de spil in het financiële web van Hilversum. Het is een veelzijdige en dynamische functie waarin je voortdurend in contact staat met alle belanghebbenden binnen de gemeente. Dit omvat je eigen team, de accountant, collega's van Interne Controle, afdelingsmanagers en het college.
Je coördineert en begeleidt verschillende stappen in de P&C-cyclus, van begin tot eind, en fungeert als het eerste aanspreekpunt. Je werkt nauw samen met diverse afdelingen binnen de gemeente en je collega's in het Financiën en Control-team om P&C-documenten samen te stellen, zowel digitaal als op papier. Dankzij bijdragen van verschillende collega's komen onze planning-en-control-documenten tot stand, en jij bent de verbindende schakel. Je begrijpt ieders rol en bijdrage, identificeert potentiële knelpunten en grijpt in waar nodig. Je zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van hun verantwoordelijkheden en stuurt hier proactief op. Je signaleert problemen, informeert tijdig en draagt bij aan mogelijke oplossingen.
Je stelt werkbare planningen op, bewaakt de voortgang en kwaliteit van P&C-documenten en zorgt voor tijdige besluitvorming. Je begrijpt de onderlinge samenhang van verschillende documenten en identificeert mogelijkheden voor verbetering, waarbij je voortdurend werkt aan de kwaliteit. Daarnaast coördineer je de behandeling van raadsvragen, moties en amendementen met betrekking tot P&C-producten. Je vormt de schakel tussen het team Financiën en Control, Interne Controle en de accountant. Je hebt inzicht in de vereisten voor interne controle, rechtmatigheid en getrouwheid, en weet hoe dit gedocumenteerd moet worden.
Je blijft op de hoogte van financiële ontwikkelingen, zoals wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Wanneer deze ontwikkelingen van invloed zijn op planning en control, vertaal je ze naar financieel beleid en verbetervoorstellen voor de cyclus. Je bespreekt deze voorstellen met de organisatie en je eigen team.
Je bent een financiële professional met uitstekende communicatieve vaardigheden op alle organisatieniveaus. Je bent toegankelijk en verantwoordelijk, en je kunt goed omgaan met tijdsdruk. Je bent bereid de handen uit de mouwen te steken en leiderschap te tonen wanneer dat nodig is. Je bent analytisch, pragmatisch en kunt je goed aanpassen aan een bestuurlijk gevoelige omgeving. Je bent een sterke adviseur die vertrouwen wekt en resultaatgericht is, en je hebt een proactieve en zelfsturende instelling. Je weet waar je informatie kunt vinden en kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden.
Specifieke Taken en Verantwoordelijkheden

  • Coördineren van de jaarrekening 2023 en eindejaarsrapportage 2023, zorgend voor tijdigheid en volledigheid.
  • Leiden van het bestuurlijke traject voor de jaarrekening 2023 en eindejaarsrapportage 2023.
  • Afstemmen van werkzaamheden tussen het team Financiën en Control, het team Concern Control, Concern Audit, en opleveren van deelcontroledossiers voor de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2022.
  • Direct solliciteren Goed nieuws! De opdracht is nog geopend