Business Controller

COA - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

medior rol
regio’s Midden-Noord en Midden-Zuid

Opdrachtomschrijving
De Business Controller is de Business partner voor het management. De business controller levert ondersteuning en advies aan het management bij het maken van P&C-producten en ziet toe op de beheersing van de organisatie. De business controller en werkt hierin nauw samen met de senior business controller van de eigen directie en/of afdeling vastgoed en facilitair.

– Adviseert en ondersteunt het management van het organisatieonderdeel (opdrachtgever) bij de uitvoering van de planning en control (P&C) cyclus en projecten met een aanmerkelijk financieel belang.
– Adviseert het management van het bedrijfsonderdeel gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het financiële en bedrijfseconomische P&C-beleid van de gehele
organisatie.
– Adviseert het management van het bedrijfsonderdeel gevraagd en ongevraagd over de financiële en bedrijfseconomische consequenties van besluiten en beleidsvoorstellen.
– Adviseert, analyseert, interpreteert, beoordeelt en doet verbetervoorstellen op het gebied van effectiviteit, efficiency, kwaliteit, risicomanagement en doelmatigheid
– Levert een signalerende (risico’s en beheersmaatregelen) en vakinhoudelijke bijdrage aan het beheren, onderhouden en verbeteren van processen en aan de ontwikkeling daarvan.
– Analyseert financiële gegevens en verwerkt deze tot managementinformatie (rapportages) voor de besturing en beheersing van een bedrijfsonderdeel.
– Beoordeelt en adviseert over (ad hoc) bedrijfseconomische vraagstukken vanuit een bedrijfsonderdeel.
– Fungeert als vraagbaak op het gebied van het P&C-beleid.
– Evalueert het P&C beleid en adviseert het management ten aanzien van het P&C-beleid en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van randvoorwaarden
en instrumentarium.

Eis
HBO+/ WO diploma op het gebied van o.a. bedrijfseconomie, accountancy/control, bedrijfskunde of bestuurskunde.
Minimaal 3 jaar werkervaring binnen deze rol.
Ruime werkervaring binnen een publieke opdrachtgever. 

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten