Beleidsmedewerker Landelijk Gebied

Gemeente Leiden
Bekijk opdracht


Zoeterwoude staat voor een goede balans tussen agrariër/ondernemer en recreant.
Bedrijfsbeëindiging, schaalvergroting, verduurzaming en recreëren zijn belangrijke
items. We gaan voor maatwerk, zowel bij herbestemming, als bij andere ontwikkelingen.
Wij zetten ons in voor een evenwichtige balans tussen wonen, werken, leven en genieten
van en in onze polders.
Voor de grote(re) vraagstukken werken wij intensief samen met de regio volgens het
principe ‘lokaal waar het kan, regionaal waar het moet’. Naast onze samenwerking met
de Leidse regio moeten we ook andere buren opzoeken voor het vormen van een
“Groene Alliantie”.

WAT GA JE DOEN ALS BELEIDSMEDEWERKER LANDELIJK GEBIED?
Heel veel! Te beginnen met onze top 3 aan prioriteiten: De eerste prioriteit is het
opstellen van een Uitvoeringsagenda voor ons landelijk gebied. Er speelt veel in landelijk
gebied en we kunnen niet alles in 1x oppakken. In deze agenda maak je helder hoe
verschillende opgaven zich ten opzichte van elkaar verhouden, maak je een prioritering
en concrete actielijnen. Hier spelen zeker opgaven op het gebied van doorontwikkeling
van agrarische bedrijven, ruimteclaims vanuit duurzaamheid, recreatieve en toeristische
opgaven en ontwikkelingen in het omgevingsbeleid (bodem, water, ecologie). Je neemt
hierbij de ambities uit het collegeprogramma als uitgangspunt en werkt het uit in
samenwerking met jouw collega’s op de gebieden Duurzaamheid en Economische
Zaken. Ook leg je contacten en werk je samen met collega’s in buurgemeenten diezelfde
opgaven hebben. Samen weet je immers meer.
Daarnaast is het noodzakelijk dat wij een beeld krijgen van de wensen en behoeften van
de agrariërs in onze regio. Daarvoor ga jij met hen in gesprek. En tot slot moet er beleid
ontwikkeld worden op het gebied en van (duurzame) recreatie & toerisme. Tegen de tijd
dat je aan deze 3 prioriteiten vorm en inhoud hebt gegeven is het je ook duidelijk wat de
gemeente Zoeterwoude nog meer nodig heeft.

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPDRACHT?
Deze opdracht is leuk voor pioniers en generalisten. Omdat de gemeente Zoeterwoude
een kleine en dynamische gemeente is met korte lijnen mag je heel veel zelf(standig)
doen. Je bent de enige met het speerpunt Landelijk Gebied, maar je werkt nauw samen
met jouw collega beleidsmedewerkers Economie en Duurzaamheid en dat werkt goed!
Het vertrouwen in jou is groot, maar let op: de verantwoordelijkheid die je krijgt dus ook.
Vind je dat juist fijn, dan is dit jouw opdracht! Ben je starter zonder gemeentelijke
werkervaring dan is deze opdracht minder geschikt voor je.

Eisen • Eis 1
  Minimaal 2 jaar ervaring als beleidsmedewerker

 • Eis 2
  Minimaal 5 jaar ervaring binnen een gemeentelijke organisatie

 • Eis 3
  Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied (je kent de opgaven)


Wensen • Motivatiebrief en CVMet dit subgunningscriterium wenst de aanbestedende dienst aan de hand van het CV en de motivatiebrief van de kandidaat inzicht te krijgen in ervaring, opleiding(en), expertise en de toegevoegde waarde van de aangeboden kandidaat. Inschrijver dient een CV te overleggen, waarin de opleiding(en) en werkervaring van de aangeboden kandidaat staat beschreven. Inschrijver beschrijft in de motivatiebrief wat voor werkzaamheden de aangeboden kandidaat heeft gedaan bij vorige werkgevers, die maken dat de kandidaat nu de expertise in huis heeft die wij vragen en beschrijft wat de toegevoegde waarde van de kandidaat is voor de Gemeenten zal zijn.

  Let op! Geef duidelijk per eis aan dat de aangeboden kandidaat daaraan voldoet, bijvoorbeeld:
  - Eis 1 voldoet, omdat kandidaat..
  - Eis 2 voldoet, omdat kandidaat..

 • Subgunningscriterium 1: CV en MotivatiebriefHBO/WO-werk- en denkniveau blijkend uit een afgeronde opleiding in de richting van landbouw, milieu, bodem en/of water
  Ervaring met omgevingsbeleid (bodem, water, ecologie)
  Ervaring met beleid op het gebied van Recreatie & toerisme
  Ervaring met het aanvragen van subsidies
  Een omschrijving van het persoonlijk profiel in de motivatiebrief


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht