Assetmanager vastgoedportefeuille

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Als assetmanager draag je zorg voor het tactisch vastgoedmanagement voor een bepaalde portefeuille en treedt namens het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar op voor die portefeuille. 

Je adviseert klanten over huisvestingsoplossingen. Ook draag je zorg voor het tactisch/operationeel relatiemanagement, waaronder het intakeproces en de vraagbaakfunctie rondom de dienstverlening van het Rijksvastgoedbedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de initiatief-/ diagnosefase van een project, levert de projectbrief op voor overdraagt aan een projectmanager. Jaarlijks verzamel je alle klantvragen, de doorwerking van beleid op de panden en onderhoudsplannen en stemt deze af met de klant tot een behoefteplan en Meerjaren Onderhouds- en Investeringsplan (MOIP). Na overdracht neem je deel aan het projectteam als eigenaar van het object.

Als assetmanager vervul je de eigenaarsrol en heb je diverse taken en rollen in de huisvestingsketen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Hierin onderscheiden we vijf hoofdtaken;

1. Intake van klantvragen tot en met de dialoogfase (projectopdracht);

2. Eerstelijns klantcontacten;

3. Inhuur-/en verhuurcontracten;

4. Voorbereiding afstoot en wede oplevering;

5. Eigenaarsrol.

Meest essentiële competenties en vaardigheden:

De Assetmanager die wij zoeken heeft affiniteit met en kennis over: 

  • (commerciële) vastgoedmarkt en vastgoedfinanciën;
  • Concernhuisvesting in het algemeen (Corporate Real Estate management) en/of rijk huisvesting in het bijzonder; 
  • ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, de bedrijfsprocessen bij klanten (rijksdiensten) en lokale overheden.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als assetmanager:

  • een project van initiatieffase tot en met projectopdracht met succes (samen met het projectteam) vorm geeft;
  • gevoel hebt voor politiek-bestuurlijke belangen;
  • heldere (advies)rapportages kan schrijven.

De functie is ontstaan als gevolg van uitdiensttreding van een medewerker en herschikking van de portefeuilles. Er loopt inmiddels een wervingsprocedure om een geschikte medewerker in dienst te nemen. Echter gezien de complexiteit van de portefeuille en de klant waar het om gaat (AIVD) is het niet verstandig om deze portefeuille lang onbeheerd te laten. De werkzaamheden worden verricht op de portefeuilles BZKI&II en Economische Zaken/Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur & Waterstaat . Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een team van één coördinerend assetmanager, vijf assetmanagers en drie medewerkers assetmanagement.

Directie Vastgoedbeheer, afdeling Assetmanagement

De directie Vastgoedbeheer van het RVB is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Hierbinnen vervult de afdeling Assetmanagement de rol van eigenaar of pand- en/of objectniveau. De afdeling bestaat uit vijf secties: Relatiemanagement, Assetmanagement Specialties, Assetmanagement Kantoren, Omgevingsmanagement en Instandhouding.

Sectie Assetmanagement Specialties en Bijzondere Specialties 

De sectie Assetmanagement Specialties en bijzondere Specialties vervult de rol van eigenaar van de specialties uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Denk aan musea, paleizen, rechtbanken en de Hoge Colleges van Staat, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en Internationale Organisaties. Zorgen dat het vastgoed blijvend inzetbaar is voor de bestemming die het heeft: dat is ons doel. Zo zijn we verantwoordelijk voor de in- en verhuurcontracten, het opstarten van projecten (van renovatie en verduurzaming tot afstoot) en het opstellen van projectbrieven en -opdrachten binnen de kaders van het integraal plan. Ook stellen we behoefteplannen op, die we vertalen naar meerjarenonderhouds- en investeringsprogramma’s. Die vormen de input voor de jaaropdrachten met onze opdrachtgevers.

Onze sectie bestaat uit ongeveer 25 collega’s, een mix van (coördinerend en senior) assetmanagers en medewerkers assetmanagement die betrokken zijn bij hun werk én bij elkaar. Zij zijn verdeeld in 3 teams op basis van klanten, bijvoorbeeld de Hoge College van Staat en Internationale Organisatie. Je gaat aan de slag in een dynamische en soms hectische omgeving, waar iedereen hard werkt om de doelen te bereiken en tegelijkertijd altijd bereid is een ander te helpen.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten