Adviseur Techniek -Wegen en Kunstwerken PPO A-wegen

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Opdrachtomschrijving:
Jij werkt samen met je collega’s van het technisch team aan het vast onderhoud binnen de Regio West Nederland Zuid (Zuid-Holland). De scope is het ‘droge’ areaal van de districten Noord en Zuid binnen de regio. Als technisch adviseur zie je toe op de technische kwaliteit van het asfalt, kunstwerken en de infrastructurele objecten. Een van je belangrijkste taken is het adviseren van de technisch manager over technische uitvoerings- en toepassingsgerichte zaken. Dit doe je op basis van RAMS en risicoanalyses.
Verder beschik je over operationele kennis, methodes en technieken op het gebied van RAMS en onderhoudsmanagement en kun je variabel onderhoudscontracten in de uitvoering begeleiden. Je overlegt met stakeholders en je zorgt voor een adequate documentatie. Ook stel je verificatie- en validatiemethodes en outputspecificaties op.
Je inventariseert (uitvoering)risico’s en levert basisgegevens voor kostenramingen aan. Ingekomen stukken van de opdrachtnemer, zoals voorstellen tot wijziging, op- en afleverdossiers, en van de interne opdrachtgever, bijvoorbeeld project opdracht formulieren en klant eisenspecificaties, beoordeel je op technische aspecten, maakbaarheid en haalbaarheid.

De eisen

Alles uitklappen

Kandidaat beschikt over een HBO werk- en denkniveau aangetoond door een afgeronde opleiding op HBO niveau.

Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal vijf ervaring in de grond weg- en waterbouwsector.

Kandidaat heeft kennis van de aanleg en/of het onderhoud van asfaltverhardingen en civiele kunstwerken, zoals voegovergangen, betonconstructies van viaducten, beweegbare bruggen en duikers.

Kandidaat is bekend met verschillende uitvoeringsmethodes op het gebied van civiele kunstwerken en verhardingsconstructies.

Kandidaat heeft kennis van systems-engineering, systeemgerichte contractbeheersing, UAV-GC 2005 en D&C-contracten, kwaliteitsmanagement en risicomanagement.

De wensen

Alles uitklappen

Mate waarin de kandidaat kennis heeft van het areaal van Rijkswaterstaat, West Nederland Zuid.

Mate waarin de kandidaat ervaring bij Rijkswaterstaat en kennis heeft van kaders en richtlijnen van Rijkswaterstaat.

Mate waarin de kandidaat ervaring heeft aan zowel de opdrachtgeverskant als bij een aannemer.

Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het (mede) opstellen van contractstukken (vraagspecificatie-eisen, vraagspecificatieproces, bijlagen) op basis van functionele specificaties volgens het stappenplan systems engineering.

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend