Adviseur brandveiligheid vth

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


Het Expertiseteam brandveiligheid (ETB) van gemeente Amsterdam is per 1 mei 2022 een team binnen gemeente Amsterdam. Het team is sterk in ontwikkeling om de kwaliteitsslag op het beoordelen van brandveiligheid van bestaande bouw door te voeren. De ontwikkeling moet verder eveneens worden doorgevoerd binnen de stad op organisatorisch, technisch en communicatief vlak.

Per 1 januari 2024 heeft het ETB extra taken gekregen inzake de brandveiligheid van bouwwerken in gemeente Amsterdam. Zo is er veel energie gestoken in het afhandelen van gebruiksmeldingen, afhandeling gelijkwaardige maatregelen en controleren op brandveiligheid bij (ver)bouw als adviseur van de toezichthouder Bouw & Gebruik van de stadsdelen van gemeente Amsterdam. Deze taken behoeven nog veel verdieping, afstemming en borging binnen het ETB, gemeente Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Het Zorgconvenant 2.0 is per april 2024 gecontinueerd in het Zorgconvenant 2.1 waarin mijlpalen zijn opgenomen waarbinnen de deelnemende zorginstellingen stappen gezet moeten hebben. De auditors van het ETB gaan de periode tot april 2027 inhoudelijke audits uitvoeren. Dit vraagt om behoefte in technisch inhoudelijk afstemmen en afstemming op het proces. Het ETB kan deze vraag niet invullen met de huidige capaciteit en kennis.

Resultaten
- Up to date houden en verdiepen van kennis en werkproces op het gebied van brandveiligheid van medewerkers van het ETB binnen op niveau brengen en borgen;
- Begeleiden van junior toezichthouders ETB tot zelfstandige toezichthouders.
- Een dusdanig goed zelfstandige functionerende afhandeling en borging van gebruiksmeldingen door PU en intakers (toezichthouders);
- Een goed functionerende afhandeling van de adviezen en borging van de OD NZKG in het kader van gelijkwaardige maatregelen op brandveiligheid;
- Een goed functionerende afhandeling van de adviezen en borging van het ETB aan toezichthouders Bouw & Gebruik van de stadsdelen van gemeente Amsterdam, in het kader van brandveiligheid bij (ver)bouw;
- Zelfstandige en vakbekwame auditors binnen het ETB die systeemtoezicht in het kader van het Zorgconvenant 2.1 en dit borgen van het proces.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)
Toezicht op de brandveiligheid is een specialistische taak die wordt uitgevoerd door het Expertiseteam Brandveiligheid (ETB). Het team is begin 2019 opgericht en bestaat op dit moment uit 15 toezichthouders, 7 medewerkers ondersteuning, 5 juristen en een teammanager. Voor het ETB zoeken we een adviseur brandveiligheid die graag de handen uit de mouwen steekt, om de brandveiligheid in Amsterdam op een hoger plan te brengen. Wanneer bepaalde aspecten niet op orde zijn, wordt hier een rapportage van opgesteld, van de overtredingen en de maatregelen die getroffen moeten worden. Afstemming met de jurist is een belangrijk onderdeel, die zijn verantwoordelijk voor het juridische traject.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werk- en denkniveau
  De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring ervaring in een G4 gemeente.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring relevante kennis in wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring implementeren nieuw beleid.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van doceren en begeleiden van toezichthouders brandveiligheid.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht